Advies

Tijdens het inventariseren van een gebouw worden alle kritieke veiligheidspunten belicht. Naast de vorm van de gevel en het dak, bepalen ook factoren als toegestane belastingen, onderhoudsfrequentie en de aard van het gebouw en zijn omgeving welke oplossingen verantwoord zijn. Het financiŽle aspect wordt hierbij natuurlijk niet uit het oog verloren.

ergolift

Engineering

Een continu samenspel tussen de opdrachtgever en belanghebbende partijen enerzijds, en onze engineers anderzijds vormt de belangrijkste voorwaarde voor een succesvol eindprodukt - een installatie waarin zowel de architect als de gebruiker zich gewaardeerd voelen. Begeleiding in elk stadium van het project maakt deel uit van ons dienstenpakket.

Verkoop

Ook de uiteindelijke realisatie van het ontwerp neemt Ergolift uit handen. Samenwerking met vaste toeleveranciers die zich reeds jaren bewezen hebben in ons vakgebied speelt hierin een essentiŽle rol. Indien gewenst kunnen onze installaties geleverd worden met een certificaat van deugdelijkheid, verstrekt door een daartoe bevoegde instantie.

Service en onderhoud

Het onderhoud van uw gevelonderhoudsinstallatie wordt verzorgd door een gespecialiseerd serviceteam. Een optimale conditie en lage storingsuitval tegen zo laag mogelijke kosten is hierbij de doelstelling. De monteurs van Ergolift zijn specialisten in hun vakgebied, en standaard in het bezit van het VCA-certificaat.