MFO gebouw Erasmusuniversiteit Rotterdam

Opdrachtgever
SMT bouw & Vastgoed
‘s-Hertogenbosch

Installaties

Fabricage en montage van een elektrisch verrijdbare traversewagen in het Atrium met een overspanning van
23 meter.