Service en onderhoud Onderhoud voor jouw gevellift

Service, onderhoud, reparatie en instructie

Een gevelonderhouds­installatie dient goed onder­houden te worden zodat de kwaliteit en de veiligheid van de installatie gewaar­borgd wordt. Als specialist in gevelonderhouds­installaties weten we exact hoe jouw gevellift onder­houden moet worden, ongeacht of we deze installatie zelf hebben ge­produceerd of dat het om een ander merk of fabricaat gaat. Onze onderhouds­specialisten hebben jaren­lange ervaring en kunnen op een effectieve manier jouw gevelonderhouds­installatie onderhouden.

Tijdens een onderhouds­beurt testen, smeren, controleren en beschermen wij de gevelonderhouds­installatie. Wij bieden een service­contract aan voor de service en onderhoud van jouw installatie. Vraag snel een servicecontract aan, onze specialisten helpen je graag!

Vraag een servicecontract aan

Werken op
topniveau

 • Storingen

  Helaas kan het voorkomen dat een installatie niet werkt of tijdens gebruik uitvalt. Via het storings­nummer 088-3746555 helpen wij je graag telefonisch verder en mocht dit niet lukken, dan zorgt ons team van monteurs voor hulp op locatie.

  Een servicecontract met Ergolift zorgt ervoor dat wij op de hoogte zijn van de werking van de installatie. Hiermee kunnen we je vanaf de melding beter van dienst zijn. Daarnaast voorzien we je van de benodigde rapportages.

 • Reparatie

  Ergolift kan elk merk of fabricaat van gevel­liften repareren. Door de ervaren mede­werkers en eigen engineering is Ergolift in staat om onderdelen te ver­vaardigen en te ver­vangen die niet meer ver­krijgbaar zijn. Hiermee kunnen installaties langer in stand gehouden worden met een betrouw­bare werking.

  Reparaties die voortkomen uit plan­matig of preventief onderhoud zoals staalkabels wisselen, revisie van takels en vervangen van schakelaars worden door Ergolift dagelijks uitgevoerd en zijn standaard werkzaam­heden binnen het leverings­pakket.

 • Onderhoud

  Gevelonderhouds­installaties staan meestal buiten en moeten regelmatig onder­houden worden om bij gebruik te kunnen werken. Ergolift heeft monteurs met jaren­lange ervaring die dagelijks deze installaties onder­houden, testen, smeren, controleren en be­schermen tegen weers­invloeden. Door jaren­lange ervaring en regelmatige veiligheids­trainingen zijn de medewerkers op de hoogte van de laatste regel­geving, nieuwste technieken en houden we onze kennis actueel.

  Onze specialisten voeren planmatig het preven­tief en correc­tief onderhoud uit en werken daarbij met een eigen ontwikkeld onderhouds­plan waarin alle onder­delen van de gevelonderhouds­installaties in het onderhoudsjaar aan bod komen. Hiermee garanderen wij dat de beschikbaar­heid van de gevelonderhouds­installaties optimaal is.

 • MJOB

  Wij stellen een actuele meerjaren onderhouds­begroting op waarmee wij de kosten voor het geplande onderhoud de komende jaren overzichtelijk maken voor je. Om de kwaliteit- en efficiëntie binnen onze dienst­verlening te optimaliseren zetten wij deze meerjaren onderhouds­begroting dynamisch in.

  Dit betekent dat we niet alleen naar de levens­cyclus kijken van onder­delen, maar voornamelijk naar het huidige gebruik, aantal storingen, intensiteit van het preventieve onderhoud, de beschikbaar­heid van onderdelen, daad­werkelijke slijtage, duurzaam­heid en het budget van de klant.

 • Rapportage

  De status van jouw installatie kan jaarlijks gerappor­teerd worden door Ergolift. In deze rapportage staat een overzicht van alle onderhouds­intervallen, reparatie informatie, eventuele storingen, foto's en instructies.

  Tevens kan Ergolift op aanvraag het afgesproken conditie­niveau van jouw installatie in beeld brengen middels een eigen nul-meting op locatie of op basis van een NEN2767 rapport door het inzetten van een on­afhankelijk advies­bureau.

Service­contract

 • Directe hulp

  Ergolift biedt je de mogelijkheid om voor jouw gevelonderhouds­installatie een service­contract af te sluiten. Met een service­contract heb je recht op directe hulp bij storingen, gepland onderhoud, reparaties met garantie en assistentie van een monteur bij keuringen.

 • Onderhouds­begroting (MJOP/MJOB)

  We stellen een actuele finan­ciele meer­jaren onderhouds­begroting op waarin wij je de verwachte kosten voor het geplande onderhoud de komende jaren over­zichtelijk maken. Dit kan op basis van een conditie­meting bij bestaande installaties.

 • Zekerheid

  Met een service­contract ben je verzekerd van des­kundige hulp en verhogen we de duurzaam­heid, veiligheid en bedrijfs­zekerheid van de installatie.

Wij zijn benieuwd naar je uitdaging!

Ons team met specialisten staat voor je klaar. Vraag een servicecontract aan of neem contact op met onze specialisten.

Vraag een servicecontract aan